Livsstilssygdomme

Hvordan forebygges livsstilssygdomme?

I dag ved vi, at mange livsstilssygdomme kan forebygges,eller tidspunktet for hvornår de rammer, kan udskydes. Men ikke alle livsstilssygdomme giver symptomer i starten, eksempelvis kan man i en længere periode have et forhøjet blodtryk eller et for højt indhold af sukker i blodet uden at have symptomer. I Danmark anslår man, at der er omkring 100.000 mennesker, der ikke selv er klar over, at de har diabetes ( det man kalder type 2 diabetes/sukkersyge ), men det høje sukkerindhold i blodet er ikke desto mindre skadeligt for  helbredet.

Derfor er forebyggende helbredsundersøgelser nødvendige, idet man kan finde dig, der har en høj risiko for livsstilssygdomme. Ved rådgivning og konkrete handlingsplaner kan denne risiko nedbringes. Herved spares du og din familie for nedsat livskvalitet, langvarig sygdom og eventuel hospitalsindlæggelser og operationer.

En helbredsundersøgelse kan bestå af følgende elementer

 1. Personligt interview
 • Tidligere og nuværende sygdomme
 • Arvelige sygdomme og faktorer
 • Risikofaktorer i arbejdsmiljøet
 • Livsstilsanalyse
 1. Lægelig undersøgelse og test
 • Top til tå undersøgelse
 • Blodprøver, for eksempel kolesteroltal, blodsukker og blodprocent
 • Urinprøve
 • Blodtryksmåling
 • Vægt
 • Stresstest
 • Lungefunktion
 • Konditionstest
 • Hjertediagram i hvile og under arbejde
 1. Lægelig rådgivning
 • Gennemgang af resultaterne
 • Udarbejdelse af risikoprofil
 • Rådgivning om risikoreduktion
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 1. Opfølgning
 • Samtale
 • Udvalgte tests
 • Justering af handlingsplan

På baggrund af top til tå undersøgelsen, interviewet og testresultaterne udarbejdes din risikoprofil og der beregnes evt. en risikoscore. I samarbejde med dig opstilles en handlingsplan med praktiske redskaber til at opnå et sundere liv, f.eks. motionsprogrammer, kostplaner eller stress-rådgivning. Vejen til et sundere liv starter med dig, dine ønsker og din motivation.

Rygning er den største enkelte risikofaktor for hjertekarsygdomme, lungesygdom, nedsat fertilitet, kræft.

Faktisk er 3 ud af 4 , der får blodprop i en yngre alder ( under 50 år ) rygere. Men blot efter et års røgfrihed er risikoen for hjertesygdom halveret og risikoen falder for hver røgfri dag, der går. Også overvægt belaster kroppen, det øger risikoen for en lang række sygdomme herunder diabetes og blodprop i hjertet og hjernen. Derfor er en fornuftig kost og motion vigtige værktøjer til en sundere livsstil. Motion er faktisk langt mere gavnligt end man tidligere troede.

Motion nedsætter blodtrykket og kolesterolindholdet i blodet udover det giver mere livsglæde og energi. I enkelte tilfælde, hvor livsstilsændringer ikke er tilstrækkelige, kan man blive nødt til at opstarte medicinsk behandling eller henvise til yderligere undersøgelse og behandling på sygehuset.

For at fastholde din motivation aftales en opfølgning efter for eksempel seks måneder. Ud fra de opnåede resultater beregnes en ny risikoscore for derigennem at synliggøre overfor dig, at den indsats du indtil nu har lagt for dagen rent faktisk virker. Handlingsplanen justeres og du opsætter nye mål. Formålet med at fastholde dig i et forløb er, at du med tiden opnår viden og indsigt i din helbredstilstand, så du selv aktivt kan tage ansvar for, at livsstilssygdomme undgås.